Χρήσιμα και Επείγοντα Τηλέφωνα

Κέρκυρα

Αστυνομία: 100
Πυροσβεστική: 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 166
Τροχαία: 26610 39294
Νοσοκομείο: 26610 88200
Λιμεναρχείο: 26610 65200
Αστικό ΚΤΕΛ: 26610 31595
Αεροδρόμιο: 26610 89602

Κατάκολο

Αστυνομία: 100
Πυροσβεστική: 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 166
Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας: 26213 61100
Λιμεναρχείο: 26210 41206
Αστικό ΚΤΕΛ Νομού Ηλείας: 26210 20600-1

Σαντορίνη

Αστυνομία: 100
Πυροσβεστική: 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 166
Νοσοκομείο: 22860 35300
Λιμεναρχείο: 22860 22239
Αστικό ΚΤΕΛ: 22860 25404
Αεροδρόμιο: 22860 28400