citypass redlogo 1024

Ενότητες Εργασίας

Το έργο χωρίζεται σε 5 κύριες Ενότητες Εργασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Έρευνα και Καταγραφή
Η ΕΕ1 περιλαμβάνει το κυρίως ερευνητικό κομμάτι του έργου. Αφορά τη σχεδιασμένη έρευνα με στόχο την επιτόπια καταγραφή δεδομένων για τον τουρισμό-πολιτισμό, τη χαρτογράφηση περιοχών, τη συλλογή στοιχείων με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσα από παρατήρηση, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, αποθετήρια κτλ. Αφορά την καταγραφή των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων των 3 πόλεων-στόχων. Στην ΕΕ1 στόχος είναι η σε βάθος γνωριμία με τις 3 πόλεις στόχους.
Παραδοτέα:
Π1.1 Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης
Π1.2 Καταγραφή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων στις 3 πόλεις στόχους
Π1.3 Ανάδειξη ψηφιακών διαδρομών
Π1.4 Καταγραφή και αξιολόγηση διαφορετικών μεθόδων πωλήσεων του City Pass
Π1.5 Στρατηγική Διάδοσης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Σχεδιασμός του Συστήματος
Η ΕΕ2 του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει την ανάλυση των απαιτήσεων του Συστήματος και τη δημιουργία της αρχιτεκτονικής σύμφωνα και με τα διάφορα σενάρια χρήσης. Αναλύοντας τις απαιτήσεις των χρηστών όπως αυτές προέκυψαν από την ΕΕ1 θα οριστούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος. Σε αυτό το στάδιο θα οριστούν οι τεχνολογίες υλοποίησης καθώς και η δομή και αρχιτεκτονική του συστήματος.
Παραδοτέα:
Π2.1 Ανάλυση απαιτήσεων – Σενάρια χρήσης – Σχεδιασμός αλγόριθμου εξατομίκευσης διαδρομής/εμπειρίας
Π2.2 Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του Συστήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Υλοποίηση του Συστήματος
Η ΕΕ3 του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση του συστήματος. Σε αυτή την ενότητα αξιοποιείται το υλικό-περιεχόμενο που προκύπτει από την καταγραφή της πρώτης Ενότητας. Στην παρούσα Ενότητα το υλικό υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία ώστε να είναι δημοσιεύσιμο και μεταφράζεται σε 3 γλώσσες πέραν της ελληνικής. Στην ΕΕ3 δημιουργείται η Διαχειριστική Πλατφόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η διαχείριση νέων χρηστών, εκπτωτικών κουπονιών, διαχείρισης των εισιτηρίων κτλ. Στην ενότητα αυτή δημιουργούνται οι αλγόριθμοι του συστήματος που επιτρέπουν την ευφυή εξατομίκευση μιας προτεινόμενης διαδρομής σε μια πόλη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρήστη. Τέλος, σε αυτή την ενότητα έχουμε τη δημιουργία του ιστοτόπου μέσω του οποίου γίνεται η πώληση και η διαχείριση του City Pass καθώς και τη δημιουργία της εφαρμογής για κινητά.
Παραδοτέα:
Π3.1 Διαχειριστική Πλατφόρμα
Π3.2 Υλοποίηση των αλγορίθμων του Συστήματος
Π3.3 Δημιουργία Περιεχομένου
Π3.4 Δημιουργία Ιστότοπου
Π3.5 Δημιουργία Εφαρμογής για Κινητά Τηλέφωνα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Πιλοτική Εφαρμογή
Η ΕΕ4 περιλαμβάνει την προετοιμασία για την πιλοτική εφαρμογή και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το δυναμικό του. Ακολουθεί ο εξαντλητικός έλεγχος και η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής, η διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών αποτιμήσεων της απόδοσης του συστήματος, η ταξινόμηση και αποτίμηση των αντιδράσεων των χρηστών για την εξαγωγή χρήσιμων για τα επόμενα στάδια συμπερασμάτων.
Παραδοτέα:
Π4.1 Προετοιμασία Πιλοτικής εφαρμογής
Π4.2 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης
Η ΕΕ5 περιλαμβάνει τη δημιουργία της στρατηγικής διάδοσης του έργου που βασίζεται στα συμπεράσματα του παραδοτέου Π1.5 όπως θα επικαιροποιηθεί στη βάση δεδομένων που έχουν προκύψει από την πιλοτική εφαρμογή και τις άλλες ΕΕ. Η ΕΕ5 περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων και της ταυτότητας του έργου, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και σεναρίων εμπορικής ανάπτυξης καθώς και ενέργειες για τη σύναψη συνεργασιών με φορείς πολιτισμού-τουρισμού. Με αυτές τις ενέργειες ανοίγεται ο δρόμος για την επιτυχή οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Παραδοτέα:
Π5.1 Στρατηγική Διάδοσης και Ταυτότητας Έργου
Π5.2 Υλικό Διάδοσης και Επικοινωνίας
Π5.3 Δραστηριότητες Διάδοσης
Π5.4 Συνεργασίες με φορείς πολιτισμού και επιχειρήσεις
Π5.5 Σχέδιο Εμπορικής Εκμετάλλευσης

logo kg 250

Knowledge Society

Consultants

opentech 250

Open Technologies

Web & Growth Experts

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04859)»

plaisio espa 2000px