citypass redlogo 1024

Η εμπορική εκμετάλλευση

Κρίνεται ότι το προτεινόμενο έργο έχει σημαντικές πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι παρόμοια έργα μπορούν να σταθούν οικονομικά αφού επιλύουν βασικές ανάγκες των επισκεπτών και τα άτομα χρήστες είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι η πιλοτική εφαρμογή θα μπορέσει να φανερώσει το δυναμικό της οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των δύο νέων υπηρεσιών που θα προκύψουν από το έργο.

Η εμπορική αξιοποίηση βασίζεται στη συνεργασία τριών βασικών μετόχων: α. των επισκεπτών με κρουαζιέρα που συνιστούν τους δυνητικούς χρήστες του συστήματος, β. των συνεργαζόμενων φορέων πολιτισμού και επιχειρήσεων και γ. των διαχειριστών του συστήματος. Η συνεργασία αυτή για να ευδοκιμήσει πρέπει να παρέχει αμοιβαίες ωφέλειες. Οι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα που τους καθοδηγεί στα αξιοθέατα και τα σημεία ενδιαφέροντος κάθε πόλης. Έχουν δυνατότητα να αγοράσουν το ενιαίο πάσο και να ακολουθήσουν ενδεδειγμένες διαδρομές. Κερδίζουν χρόνο και χρήμα και την ίδια στιγμή επωφελούνται από τις αξιόπιστες πληροφορίες που τους παρέχονται για κάθε τόπο. Στο ενιαίο εισιτήριο τους παρέχεται είσοδος σε αξιοθέατα και επιλεγμένες επιχειρήσεις με έκπτωση ή δωρεάν. Οι φορείς πολιτισμού και οι επιλεγμένες επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά επωφελούνται διότι αυξάνουν τις ροές επισκεπτών-πελατών. Έτσι αποκτούν περισσότερα έσοδα και τα κέρδη τους αυξάνονται. Τέλος οι διαχειριστές της πλατφόρμας κερδίζουν από τη διαχείριση του συστήματος και την προμήθεια επί των πωλήσεων.

Οι τρεις πόλεις-στόχοι συνιστούν εξαιρετικά σημαντικά λιμάνια-εισόδους επισκεπτών στη χώρα μας και δέχτηκαν το 2018 σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος 1108 κρουαζιερόπλοια και 1.953.164 επιβάτες μέσω της κρουαζιέρας. Κρίνεται ότι τα νούμερα αυτά διαμορφώνουν μια πολύ ικανοποιητική αγορά για τη βιωσιμότητα του συστήματος η οποία μάλιστα μεγεθύνεται και αναπτύσσεται. Κάθε επισκέπτης αποτελεί ένα πιθανό αγοραστή των υπηρεσιών αυτών.

Κατά τη διάρκεια των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ4 & ΕΕ5 θα διερευνηθεί και η δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας-σύμβασης με σταθερό αντίτιμο με εταιρίες κρουαζιέρας για τη χρήση των συστημάτων που θα δημιουργηθούν στο εν λόγω έργο ώστε το σύστημά μας να παρέχεται ως μια πρόσθετη υπηρεσία-εργαλείο που παρέχει η εταιρία κρουαζιέρας απευθείας στους πελάτες της.

Από την άλλη πλευρά τα έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης μετά την ολοκλήρωση του έργου αφορούν ως επί το πλείστον την ανάγκη προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών και ένα πάγιο κόστος συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος. Η διαφήμιση θα έχει κυρίως διαδικτυακό χαρακτήρα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται και θέσεις μέσα στα λιμάνια των πόλεων-στόχων για την απευθείας πώληση των υπηρεσιών. Επίσης, πωλήσεις μπορούν να γίνονται και σε συνεργασία με εταιρίες κρουαζιέρας, με ταξιδιωτικά γραφεία κτλ οπότε θα πρέπει να καταβάλλεται η αντίστοιχη προμήθεια προς αυτούς.

Άρα πιθανοί πελάτες του συστήματος που θα δημιουργηθεί είναι:

  1. Οι επισκέπτες μέσω κρουαζιέρας που αγοράζουν το Ενιαίο Εισιτήριο
  2. Εταιρείες κρουαζιέρας και λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού-πολιτισμού και ενδιαφέρονται να παρέχουν το σύστημα ως υπηρεσία απευθείας στους πελάτες τους

Οι λεπτομέρειες του τρόπου οικονομικής αξιοποίησης και η τιμολογιακή πολιτική θα εξεταστεί κατά την υλοποίηση της μελέτης βιωσιμότητας και του Σχεδίου Εμπορικής Εκμετάλλευσης και θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η τεχνογνωσία που θα έχουν συσσωρεύσει οι συνεργαζόμενοι φορείς θα τους επιτρέψει είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία να παράσχουν εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα.

logo kg 250

Knowledge Society

Consultants

opentech 250

Open Technologies

Web & Growth Experts

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04859)»

plaisio espa 2000px